Sitemap   Sitemap      ua    ru  
EcoAudit

Экологические исследования в Украине

   Навигация  

  Последние новости  

  Поиск  

  База документов  

  Новости навигация   Документация 
Начало раздела >

Рекомендації засідання Круглого Столу “Шляхи вирішення проблем захисту навколишнього природного середовища промислових міст України (на прикладі м. Кривий Ріг)”6 квітня 2006 р. в рамках Міжнародної Виставки-ярмарку «Екологія – 2006» за ініціативи “Центру екологічних досліджень та аудиту ТОВ “Укрбурвибух”, Консалтингової компанії “Інтер-Бізнес”, за підтримки Комітетів Верховної Ради України: з питань промислової політики та підприємництва, з питань паливно-енергетичного комплексу, з питань екологічної політики, природокористування та наслідків Чорнобильської катастрофи, а також Національної Академії Наук України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства промислової політики України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відбулося засідання Круглого столу на тему: «Шляхи вирішення проблем захисту навколишнього природного середовища промислових міст України (на прикладі м. Кривий Ріг)”.


   Участь у Засіданні прийняли: представники зазначених державних установ України, а також Державної геологічної служби України, Криворізького Міськвиконкому, Дніпродзержинського Міськвиконкому, Українського Союзу промисловців та підприємців, Української Асоціації підприємств чорної металургії, НАК “Нафтогаз України”, НАК “Надра України”, ВАТ “Укртранснафта”, ВАТ “Укрнафта”, ДП “Укргазовидобування”, КП «Кіровгеологія», ДГП Укргеофізика, науково-дослідних та освітніх організацій: Інституту проблем національної безпеки, Інституту промислової екології, Державного екологічного інституту, а також представники провідних підприємств – ВАТ “Міттал Стіл - Кривий Ріг”, ВАТ "Запорізький металургійний комбінат", ВАТ “Сумихімпром”, громадські організації екологічного спрямування та інші.

   Під час засідання “Круглого столу” були розглянуті наступні питання:
  • Продовження проведення еколого-економічного експерименту у найбільш техногенно-навантажених містах України — запорука їх виходу із екологічної кризи;
  • Запровадження екологічного аудиту як механізму поліпшення екологічного стану природного середовища в промислових містах;
  • Новітні технології в області охорони навколишнього природного середовища при здійсненні масових вибухів в кар'єрах гірничо-видобувних підприємств;
  • Проведення геологічного аудиту, як ефективний чинник незалежної експертизи геологорозвідувальних та гірничих проектів — складова частина вирішення екологічних проблем гірничо-видобувної промисловості;
  • Створення екологічної асоціації «ЕкоКривбас» - один із шляхів отримання реальної і комплексної картини екологічного стану довкілля в м. Кривий Ріг.

   З доповідями виступили Віце-президент Української асоціації підприємств чорної металургії С. Г. Грищенко, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики Гуров В.М., Академік Міжнародної Академії Екологічної Реконструкції О.О. Логвінов, директор ТОВ “Укрбурвибух” Нєженцев С.В., керівник “Центру Екологічних досліджень та аудиту ТОВ “Укрбурвибух” Скакальський О.М. та інші фахівці галузі. Відбувся обмін думками з висловлюванням своїх зауважень та наданням пропозицій стосовно розглянутих питань між фахівцями та експертами з екології та промисловості, представниками відповідних міністерств та відомств, громадських організацій екологічного спрямування та співробітниками Центру екологічних досліджень та аудиту “Укрбурвибух”.


   Учасниками “Круглого столу” було відзначено, що запропоновані до обговорення питання потребують уваги не лише з боку фахівців з екології, громадськості, а і представників законодавчої та виконавчої гілок влади. Так, питання щодо припинення здійснення еколого-економічного експерименту у найбільш техногенно-навантажених містах не тільки продовжує занепокоювати фахівців з екології, а й вимагає його продовження та запровадження ефективних заходів у цьому напрямку.

   Зазначалося, що сучасний стан екологічної безпеки промислових регіонів України викликає тривогу, в першу чергу через те, що тенденції до скорочення виробничих потужностей підприємств, що спостерігались у попередні періоди новітньої історії України, перетворились на тенденції до нарощування виробничих показників. Звичайно, ці тенденції є позитивними як для економіки, так і для суспільно-політичного розвитку держави. Проте на фоні цих позитивних тенденцій формується загроза відновлення екстремального навантаження на навколишнє середовище, яке в свій час призвело до виникнення критичного, з точки зору екологічної безпеки, стану деяких регіонів, які характеризуються високою концентрацією промислових гігантів на достатньо обмеженій території.

   Необхідно відзначити і той факт, що негативний вплив гірничо-видобувних і металургійних підприємств на навколишнє середовище окремих міст України призвів до кризової екологічної ситуації в районах їх розташування. Висока ураженість геологічного середовища, що зумовлена видобутком корисних копалин, незворотними змінами природних ландшафтів, техногенним навантаженням на довкілля, значним накопиченням відходів промисловості, порушенням гідрогеологічного режиму підземних вод, підтопленням, непередбаченими провалами поверхні, зсувними явищами та ін. вже давно викликає особливе занепокоєння фахівців з екології.

   Така ситуація потребує адекватного реагування з боку органів державного управління та контролю, промислових підприємств та громадськості. В 2004 році з боку держави було зроблено суттєвий внесок до вирішення зазначеної проблеми шляхом посилення законодавчої бази у галузі охорони навколишнього середовища Законом України «Про екологічний аудит». Проведення екологічного аудиту на промислових підприємствах сприятиме запровадженню єдиної державної політики щодо довгострокових екологічних програм по відтворенню екологічного стану навколишнього природного середовища, залучаючи до цього не тільки державні, а в основному, недержавні кошти підприємств-забруднювачів.

   На думку учасників “Круглого столу”, Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. № 715 «Про проведення еколого-економічного експерименту в містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь і Запоріжжя» створила можливості для суттєвого покращення ситуації. Протягом року після виходу зазначеної Постанови в кожному з вищезгаданих міст були розроблені програми по виходу із екологічної кризи, що були розраховані для виконання до 2010 року і в подальшому до 2015 року. Проте, незважаючи на незавершеність реалізації цих програм, на початку 2006 року Державна програма з проведення еколого-економічного експерименту була призупинена Постановою нового Кабінету Міністрів України.

   Учасники “Круглого столу” зазначили важливість запровадження екологічного аудиту як механізму поліпшення екологічного стану природного середовища в промислових містах. При цьому, необхідно взяти до уваги, що існуюча Законодавча база у сфері екологічного аудиту на промислових підприємствах, як свідчить практика, потребує доопрацювання та вдосконалення. Особливо це стосується питання проведення обов’язкового екологічного аудиту, адже на сьогоднішній день обов’язковий екологічний аудит здійснюється тільки на замовлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування. В той же час, можна надати можливість проведення обов’язкового екологічного аудиту і на замовлення потенційного інвестора або покупця підприємств державної або комунальної форм власності, при чому не за рахунок бюджетних коштів, а за їх власний рахунок, а також за ініціативою громадських екологічних організацій. На думку учасників “Круглого столу”, існує необхідність уточнення та розширення переліку випадків, у яких необхідно проводити екологічний аудит, а також визначення періодичності проведення аудиту.

   Під час Засідання багаторазово зазначалося, що гірничо-збагачувальні комбінати Кривбасу, як основні підприємства по видобутку залізної руди відкритим способом, що десятиліттями використовують вибухові технології підготовки гірничої маси, чимало зусиль спрямовують на зменшення негативного впливу масових вибухів на довкілля.

   Одним з напрямків з’ясування ефективності природоохоронних заходів може бути визначення параметрів пилогазової хмари масового вибуху за допомогою використання засобів відео- та фотореєстрації і аналізу отриманого відеоматеріалу програмами обробки зображення.

   Як показує практика, система визначення обсягів викидів шкідливих речовин при виконанні масових вибухів, що існує на сьогодні, не у повному обсязі використовує можливості розроблених та затверджених розрахункових методик у цій галузі. Це викликано необхідністю виконання багаторівневих обчислень за цими методиками, складностями у підготовці вихідних даних. Тому, актуальною виглядає пропозиція розробки для гірничорудних підприємств програмного комплексу для виконання усіх необхідних розрахунків з визначення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу, їх концентрації у межах санітарно-захисної зони кар’єрів та інших параметрів впливу масових вибухів на навколишнє середовище.
   В рамках цього програмного комплексу необхідно забезпечити:
   - можливість прогнозування очікуваного ефекту від застосування заходів зі зменшення впливу масових вибухів на навколишнє середовище, а також вести базу даних щодо виконаних розрахунків для забезпечення можливості оперативного доступу та виконання порівняльного аналізу даних;
   - розробку графічного модуля, який дозволить будувати моделі розповсюдження забруднюючих речовин, а також візуально оцінювати зони впливу масового вибуху;
   - розробку системи збирання вихідної інформації, включаючи дані технічного відділу, геологічної служби рудників, метеорологічної станції та ін.;
   - розробка форм звітності за результатами розрахунків на програмному комплексі, інтегрування їх даних у систему державної статистичної звітності на підприємстві.

   Під час Засідання багаторазово наголошувалося, що саме м. Кривий Ріг та регіон Криворіжжя в цілому, завдяки розташуванню в його межах потужної гірничо-видобуваної та переробної промисловості, є одним з найбільш екологічно небезпечних регіонів України.

   Для запобігання виникнення техногенно-природних і техногенних надзвичайних екологічних ситуацій, з метою своєчасної науково-дослідної оцінки екологічного стану довкілля відомі науково-дослідні та наукові інститути, провідні підприємства різних форм власності за підтримки міськвиконкому Кривого Рогу вирішили створити Громадську організацію - Асоціацію «ЕКОКРИВБАС».

   Підбиваючи підсумки Засідання “Круглого столу” та враховуючи чисельні виступи фахівців та експертів з екології з запропонованих до обговорення питань, учасники “Круглого столу” рекомендують:

   1. Враховуючи те, що результатом реалізації програми виходу з екологічної кризи техногенно-навантажених регіонів в рамках еколого-економічного експерименту стало помітне покращення екологічного стану міст, учасники “Круглого столу” звертаються до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо поновлення проведення еколого-економічного експерименту в містах Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь, а також з можливим включенням до складу його учасників і інших екологічно небезпечних та техногенно-навантажених регіонів України.

   2. Звернутися до Верховної Ради з пропозиціями удосконалення законодавчої бази у сфері екологічної безпеки, враховуючи міжнародні зобов’язання України в галузі природоохоронної діяльності, досвід реалізації Закону України “Про екологічний аудит”, а також пропозицій учасників “Круглого столу”.
   З цією метою створити робочі групи, з включенням до їх складу народних депутатів України, місцевих рад, фахівців галузі для всебічного розгляду зазначених питань та напрацювання проектів відповідних законів та нормативної бази.

   3. Звернутися до гірничо-видобувних підприємств з пропозицією запровадження новітніх технологій в області охорони навколишнього природного середовища при здійсненні масових вибухів в кар'єрах гірничо-видобувних підприємств, при плануванні хвостосховищ з метою зменшення техногенного навантаження на оточуюче середовище.

   4. Підтримати ідею щодо створення Асоціації «ЕКОКРИВБАС», головною метою якої є вирішення наступних питань:
  • здійснення збору та аналізу інформації щодо екологічного стану довкілля, розробка задач і проблем, які треба вирішувати підприємствам та організаціям в місті (складання матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, розрахунки нормативів гранично допустимих викидів та скидів, геолого-гідрогеологічні дослідження, екологічний аудит та сертифікація за вимогами ISO, розміщення відходів та ін.);
  • отримання інформації про виконавців екологічних досліджень, наявні дозвільні документи і досвід роботи з подальшими рекомендаціями про залучення їх при вирішенні тих чи інших завдань і проблем, які поставлені перед підприємствами і організаціями міста та ін.;
  • виконання консультативних функцій з додержання вимог законодавства України з охорони навколишнього природного середовища;
  • надання рекомендацій з приводу здійснення природоохоронних заходів в місті для поліпшення екологічного стану довкілля, а найбільш актуальні надавати в екологічне управління для подальшого розгляду і можливого винесення на розгляд органів влади.

   З метою розповсюдження досвіду створення асоціації “ЕкоКривбас” на інші регіони, звернутися до керівників регіонів, в яких існує висока техногенна навантаженість на довкілля, з пропозицією організації регіональних екологічних асоціацій, кінцевою метою роботи яких буде об’єднання зусиль асоціацій по покращенню екологічної безпеки в окремих регіонах та в Україні в цілому.© 2008 Портал «Екоаудит» ecoaudit.com.ua
Дата: Четверг, 08 Июнь 2006
Прочитана: 2072 раза

Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное

Вернуться назад


  Актуальная статья  

  Nota Bene  

  Полка эколога  

  Ваше мнение  

  Посетители