Sitemap   Sitemap      ua    ru  
EcoAudit

Экологические исследования в Украине

   Навигация  

  Последние новости  

  Поиск  

  База документов  

  Новости навигация   Документация 
Начало раздела

Інвентаризація парникових газів

     Україна інтегрована в систему міжнародних відношень в галузі боротьби з глобальною зміною клімату через ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Закон №435/96-ВР від 29.10.1996 р.) та Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Закон №1430-15 від 04.02.2004 р.).

     Після прийняття цих міжнародних документів в Україні розвивається законодавча база реалізації їх положень, а також формується ринок спеціалізованих послуг.

     ТОВ "Центр екологічних досліджень та аудиту" в галузі реалізації положень Кіотського протоколу в Україні виконує наступні види робіт:

     Інвентаризація антропогенних викидів та абсорбції парникових газів:
 • Ідентифікація джерел викидів парникових газів
 • Визначення коефіцієнтів емісії парникових газів
 • Розрахунок емісій парникових газів за джерелами викидів
 • Прогнозування об’ємів викидів парникових газів промисловими підприємствами на перспективу
     Розробка проектів, які спрямовані на скорочення антропогенних викидів парникових газів або збільшення їх поглинання, в т.ч. проектів спільного впровадження

     Ця робота виконується згідно таких нормативних документів:
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №206 "Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату".
 • Наказ Мінприроди України від 17.07.2006 №341 "Про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження".
 • Наказ Мінприроди України від 17.07.2006 №342 "Про затвердження Вимог до підготовки проектів спільного впровадження".


Дата: Среда, 30 Май 2007
Прочитана: 2291 раз

Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное

Другие публикации
 • Инвентаризация и паспортизация промышленных отходов
 • Инвентаризация источников выбросов
 • Экологические исследования и мониторинг
 • Экологический аудит
 • Инвентаризация парниковых газов
  Вернуться назад


 •   Актуальная статья  

    Nota Bene  

    Полка эколога  

    Ваше мнение  

    Посетители