Sitemap   Sitemap      ua    ru  
EcoAudit

Экологические исследования в Украине

   Навигация  

  Последние новости  

  Поиск  

  База документов  

  Новости навигация  

  Sponsors   Документация 
Начало раздела > Статьи > Экологическое законодательство

Состояние нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами и опасными химическими веществами

Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 р. № 187/98-ВР.

Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" від 14.09.2000 р. № 1947-III.

Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням" від 01.07.1999 р. № 803-XIV.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів".

Наказ Мінекобезпеки від 14.01.1999 р. №12 "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів" (зареєстрований в Мін’юсті України 03.02.99 №60/3353).

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1217 "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998р. №1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів".

Наказ Мінекобезпеки від 17.02.1999 р. №41 "Про затвердження Форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання" (зареєстрований в Мін’юсті України 18.03.99 №169/3462).

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.1999 р. №2034 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".

Постанова Кабінету Міністрів України від 4.07.2001 р. №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

Спільний наказ Держпідприємництва та Мінекоресурсів від 19.03.2001 р. №52/105 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини" (зареєстрований в Мін’юсті України 06.04.01 №319/5510).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. №82 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, доходи заготівельних підприємств від продажу яких звільняються від оподаткування, а суми нарахованого податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за операції з їх продажу, залишаються у розпорядженні заготівельних підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення".

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. №1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. №1219 "Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації(видалення) небезпечних відходів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2002р. №733 "Про затвердження порядку і правил обов’язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів".

Наказ Мінекоресурсів від 16.10.2000 р. №165 "Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням" (зареєстрований в Мін’юсті України 02.11.2000 №770/4991).

Наказ Мінекоресурсів від 15.05.2001р. №181 "Про затвердження методики визначення страхових сум та очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів" (зареєстрований в Мін’юсті України 01.06.01 №474/5665).

Спільний наказ Держпідприємництва та Мінекоресурсів від 12.02.2001р. №27/44 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами" (зареєстрований в Мін’юсті України 01.03.01 №187/5378).

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 №440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів".

Наказ Мінекоресурсів від 30.07.2002р. №294 "Про затвердження Інструкції про розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" (зареєстрований в Мін’юсті України 25.09.02 №781/7069).
Дата: Вторник, 29 Август 2006
Прочитана: 5092 раза

Распечатать Распечатать    Переслать Переслать    В избранное В избранное

Другие публикации
 • Влияние экологических нормативов "Евро-2" на автомобильный рынок Украины
  Вернуться назад


 •   Актуальная статья  

    Nota Bene  

    Полка эколога  

    Ваше мнение  

    Посетители